Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

THÔNG BÁO: tuyển dụng viên chức năm 2021

Ngày 18-05-2021

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-SNV ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng 04 chỉ tiêu viên chức của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang. Thời gian tiếp nhận từ ngày 18 tháng 05 đến hết ngày 18 tháng 06 năm 2021 (trong giờ hành chính).

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang là 04 chỉ tiêu, cụ thể:

STT

Vị trí việc làm tuyển dụng

Đơn vị dự tuyển

Số lượng vị trí

Yêu cầu trình độ chuyên môn

 

Tổng số

 

4

 

I

Nghiên cứu viên hạng III

 

3

 

 

Mã số: V.05.01.03

 

1

Khảo nghiệm, hoàn thiện quy trình, xây dựng mô hình

Phòng Nghiên cứu, Thử nghiệm và Ứng dụng khoa học công nghệ

1

Đại học trở lên chuyên ngành Khoa học cây trồng

2

Lưu trữ và bảo tồn nguồn gen

Phòng Nghiên cứu, Thử nghiệm và Ứng dụng khoa học công nghệ

1

Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ sinh học

3

Phụ trách chất lượng - kỹ thuật

Phòng Nghiên cứu, Thử nghiệm và Ứng dụng khoa học công nghệ

1

Đại học trở lên chuyên ngành Khoa học Môi trường; Công nghệ hóa; Khoa học đất; Kỹ thuật công nghệ hóa

II

Chuyên viên

 

1

 

 

 Mã số: 01.003

 

 

1

Thông tin Khoa học và Công nghệ

Văn phòng

1

Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ, kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu tuyển dụng nêu trên; có chứng chỉ B ngoại ngữ hoặc tương đương trở lên và chứng chỉ A tin học.

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ công tác.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020.

- Bản sao công chứng các giấy chứng nhận ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

4. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển và được thực hiện theo 02 vòng như sau:

4.1. Vòng 1

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2: chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển vòng 1.

- Tiến hành tổ chức xét vòng 2: chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2.

4.2. Vòng 2

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

5. Cách xác định người trúng tuyển

- Người trúng tuyển phải có đủ điều kiện sau:

+ Có kết quả phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển, nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển sau.

6. Đối tượng ưu tiên

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

7. Lệ phí xét tuyển

Mức thu và sử dụng phí xét tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2019/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

8. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

8.1. Thời gian tiếp nhận

Từ ngày 18 tháng 05 đến hết ngày 18 tháng 06 năm 2021 (trong giờ hành chính).

8.2. Địa điểm tiếp nhận

Văn phòng - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Hậu Giang

Địa chỉ: D14, Võ Văn Kiệt, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 0293.3870561.

Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển; thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn; kết quả xét tuyển; danh sách người trúng tuyển sẽ được niêm yết tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ và thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: https://skhcn.haugiang.gov.vn/

Hồ sơ không trúng tuyển sẽ không trả lại.

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang trân trọng thông báo./.

Đính kèm: Phiếu đăng ký dự tuyển

Huỳnh Yến


Đang online: 1
Hôm nay: 355
Đã truy cập: 625485
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.