van ban chi dao dieu hanh - Sở Khoa học công nghệ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 69 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
553/BC-SKHCN 24/11/2020 BÁO CÁO Kết quả đào tạo Cao cấp lý luận chính trị năm 2020 và đăng ký nhu cầu năm 2021
552/BC-SKHCN 20/11/2020 Tình hình thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
500/KH-SKHCN 18/11/2020 Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ
550/BC-SKHCN 18/11/2020 BÁO CÁO
Thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013-2020
548/BC-SKHCN 16/11/2020 BÁO CÁO
Tình hình hoạt động khoa học và công nghệ tháng 11/2020,
kế hoạch công tác tháng 12/2020
62/2020/NĐ-CP 01/06/2020 Về vị trí việc làm và biên chế công chức
27/2020/NĐ-CP 01/03/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
01/2020/TT-BKHCN 20/01/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.
51/QĐ-UBND 13/01/2020 Về công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang
18/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 Quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Đang online: 1
Hôm nay: 138
Đã truy cập: 79669
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.