bao cao thong ke - Sở Khoa học công nghệ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 91 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
576/BC-SKHCN 25/12/2020 BÁO CÁO
Tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2020
132/QĐ-SKHCN 24/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc cử công chức tham dự lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp tổ chức tại tỉnh Hậu Giang năm 2020
575/BC-SKHCN 23/12/2020 BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp sở (DDCI) trong quý IV năm 2020
574/BC-SKHCN 23/12/2020 BÁO CÁO
Kết quả hoạt động quản lý nhà nước
về khoa học và công nghệ tại địa phương
128/QĐ-SKHCN 21/12/2020 Về việc cấp kinh phí trang phục thanh tra năm 2020
571/BC-SKHCN 17/12/2020 BÁO CÁO Tình hình hoạt động khoa học và công nghệ tháng 12/2020, kế hoạch công tác tháng 01/2021
570/BC-SKHCN 16/12/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 2020
124/QĐ-SKHCN 16/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hậu Giang
567/BC-SKHCN 11/12/2020 BÁO CÁO Công tác khoa giáo năm 2020
123/QĐ-SKHCN 11/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn tự đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (DA chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm khóm Cầu Đúc Hậu Giang
Đang online: 2
Hôm nay: 147
Đã truy cập: 228267
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.