bao cao thong ke - Sở Khoa học công nghệ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 145 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số:03/2023/TT-BTC 10/01/2023 Thông Tư: Quy định lập dự toán, quản lý sữ dụng ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
Số:2627/2022/QĐ-BKHCN 28/12/2022 Quyết Định: Về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025
Số:109/QĐ-SKHCN 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH: Về việc chi khen thưởng các cá nhân, cán bộ, công chức có đóng góp trong hoạt động thẩm định cấp phép thiết bị X- quang năm 2021 và năm 2022
Số:108/QĐ-SKHCN 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH: Về việc xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động năm 2022
Số:107/QĐ-SKHCN 16/11/2022 QUYẾT ĐỊNH: Về việc thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN
Số:106/QĐ-SKHCN 15/11/2022 QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị Dự án: Đầu tư trang thiết bị Phòng Nghiên cứu và Ứng dụng chuyển giao Công nghệ: năng lượng sinh học, công nghệ nano, thí nghiệm côn trùng, công nghệ gen, thí nghiệm miễn dịch và vắcxin
Số:105/QĐ-SKHCN 11/11/2022 QUYẾT ĐỊNH: Về việc điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ và đơn vị trực thuộc
Số:104/QĐ-SKHCN 11/11/2022 QUYẾT ĐỊNH: Về việc thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN
Số:103/QĐ-SKHCN 10/11/2022 QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ thực hiện công tác dân vận chính quyền tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang
Số:85/QĐ-SKHCN 30/09/2022 QUYẾT ĐỊNH :Về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ và dân vận chính quyền, quy chế dân chủ; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2022 tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở
Đang online: 4
Hôm nay: 1516
Đã truy cập: 2104834
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.