bao cao thong ke - Sở Khoa học công nghệ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 123 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số: 75 /2021/TT-BCT 09/09/2021 Thông tư: Quy định về quản lý tài chính thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Số: 80/2019/NĐ-CP 26/08/2021 Nghị Định: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hổ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Số: 26/2021/QĐ-TTg 12/08/2021 Quyết Định: Về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Số: 60 /2021/NĐ-CP 21/06/2021 Nghị Định: Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Số: 60/2021/ND-CP 21/06/2021 Nghị Định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Số: 05/2021/TT-BKHCN 17/06/2021 Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
Số: 04/2021/TT-BKHCN 15/06/2021 Thông tư: " Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
Số: 03/2021/TT-BKHCN 11/06/2021 Thông tư: Quy định quản lý chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Số: 02/2021/TT-BKHCN 10/03/2021 Thông tư: Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Số: 02/2021/TT-BKHCN 10/03/2021 Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Đang online: 2
Hôm nay: 1905
Đã truy cập: 544492
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.