van ban co quan - Sở Khoa học công nghệ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 11 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
574/BC-SKHCN 23/12/2020 BÁO CÁO
Kết quả hoạt động quản lý nhà nước
về khoa học và công nghệ tại địa phương
570/BC-SKHCN 16/12/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 2020
567/BC-SKHCN 11/12/2020 BÁO CÁO Công tác khoa giáo năm 2020
123/QĐ-SKHCN 11/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn tự đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (DA chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm khóm Cầu Đúc Hậu Giang
121/QĐ-SKHCN 10/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (NV bảo tồn gen...)
120/QĐ-SKHCN 09/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (NV thông tin và truyền thông...)
115/QĐ-SKHCN 02/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (ĐT Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới)
558/BC-SKHCN 02/12/2020 BÁO CÁO Hoạt động quản lý nhà nước về phát triển thị trường KH&CN giai đoạn 2010-2020
559/BC-SKHCN 02/12/2020 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020
557/BC-SKHCN 01/12/2020 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ năm 2020
Đang online: 2
Hôm nay: 336
Đã truy cập: 228456
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.