van ban co quan - Sở Khoa học công nghệ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 112 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số: 60/2021/ND-CP 21/06/2021 Nghị Định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Số: 05/2021/TT-BKHCN 17/06/2021 Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
Số: 02/2021/TT-BKHCN 10/03/2021 Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Số: 01/2021/TT-BKHCN 01/03/2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số 42/2020/TT-BTTTT 31/12/2020 Thông tư ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động xuất bản
Số: 10/2020/TT-BKHCN 30/12/2020 THÔNG TƯ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điểm Nghị định số 132/2008/ND-CP ngày 31-12-2008 và Nghị định số 74/2018/ND-CP ngày 15-05-2018 của chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch
Số 41/2020/TT-BTTTT 24/12/2020 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phấm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san
132/QĐ-SKHCN 24/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc cử công chức tham dự lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp tổ chức tại tỉnh Hậu Giang năm 2020
128/QĐ-SKHCN 21/12/2020 Về việc cấp kinh phí trang phục thanh tra năm 2020
124/QĐ-SKHCN 16/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hậu Giang
Đang online: 1
Hôm nay: 1418
Đã truy cập: 386759
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.