van ban co quan - Sở Khoa học công nghệ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 123 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
93/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
25/2014/TT-BKHCN 08/10/2014 Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
24/2014/TTLT-BKHCN-BNV 02/10/2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
87/2014/NĐ-CP 22/09/2014 Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
78/2014/NĐ-CP 30/07/2014 Về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
13/2014/TTLT-BKHCN-BYT 09/06/2014 Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế
40/2014/NĐ-CP 12/05/2014 Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
03/2014/TT-BKHCN 31/03/2014 Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.
08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.
29/2013/QH13 18/06/2013 Luật Khoa học và Công nghệ.
Đang online: 1
Hôm nay: 437
Đã truy cập: 625567
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.