Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp xu thế phát triển của Tỉnh

Ngày 08-06-2021

Ngày 07/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh cùng Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Tổ giúp việc xây dựng Chiến lược phát triển tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để nghe báo cáo tiến độ thực hiện chiến lược và đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới.  

Sau khi nghe báo cáo kết quả làm việc về cung cấp thông tin cho đơn vị tư vấn xây dựng Định hướng Chiến lược tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2025; dự thảo Kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 20/01/2003 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2004-2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh đề nghị các sở, ngành liên quan tập trung xây dựng Đề cương báo cáo và các tham luận như dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy phân công, đảm bảo tiến độ đúng theo thời gian quy định từ ngày 16/8-20/8/2021; lưu ý trong bài tham luận mỗi ngành và địa phương cần làm nổi bật vai trò của mình; đồng thời, có những đề xuất, định hướng theo tư duy phát triển mới cho Tỉnh, tránh tình trạng an phận, chậm thay đổi trong điều kiện mới; trong đó về nhiệm vụ đột phá phải gắn với Nghị quyết của tỉnh. Bên cạnh đó, Tổ giúp việc cần rà soát và sửa đổi nội dung của các bài tham luận cho phù hợp với tình hình thực tế và theo góp ý của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh; tránh tình trạng trùng nội dung giữa các tham luận hoặc ngoài phạm vi quản lý.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh phát biểu tại cuộc họp

Thống nhất bổ sung Trường Chính trị tỉnh vào Tổ giúp việc của tỉnh; giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm soạn thảo tham luận của Tỉnh trình bày tại Hội thảo của Trung ương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/7/2021 tổng hợp để trình Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh góp ý hoàn chỉnh.

Đối với nội dung Định hướng Chiến lược tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2025 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn xây dựng Định hướng Chiến lược tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

Việc tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21 và Kết luận số 28 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2010 và thời kỳ 2011-2020 nhằm đánh giá tác động của bối cảnh trong nước và quốc tế đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, trên cơ sở phân tích những thực trạng về tổ chức thực hiện, kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, cũng như chỉ ra những mặt chưa được, nguyên nhân, khó khăn; từ đó đề xuất những cơ chế, chính sách, nhiệm vụ và giải pháp khả thi, phù hợp với xu thế phát triển của Tỉnh và các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long để Trung ương có cơ chế đặc thù cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Hậu Giang.

Theo Kế hoạch, Hội nghị dự kiến có 26 bài tham luận của các sở, ban, ngành tỉnh được đầu tư xây dựng theo đề cương gợi ý của Ban Kinh tế Trung ương, kết quả hội nghị sẽ là cơ sở cho Tổ giúp việc của tỉnh thu thập nhiều thông tin, số liệu phục vụ cho việc xây dựng Định hướng Chiến lược tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2025.

An Nhiên


Đang online: 1
Hôm nay: 382
Đã truy cập: 325905
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.