Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Đề án Hậu Giang xanh đáp ứng mục tiêu của Hậu Giang là “Sáng, xanh, sạch, đẹp” - nơi đáng sống

Ngày 03-08-2020

“Đề án Hậu Giang xanh phải thực hiện thực chất, mang tính khả thi, phải có chiến dịch truyền thông để tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân và đưa vào giảng dạy ở tất cả các cấp học” - Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn để đóng góp ý kiến cho Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, vào sáng ngày 31-7.

Tại cuộc họp các đại biểu đã đóng góp một số nội dung để hoàn thiện Đề án. Theo đó, mục tiêu của Đề án giai đoạn 2021 - 2025 là nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. phấn đấu 90% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ở đô thị được thu gom và xử lý đúng cách, giải quyết dứt điểm tình trạng chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tự phát trên sông kênh rạch, 100% tuyến đường xã, liên xã được trồng cây xanh. Phấn đấu đến năm 2030: 100% chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được phân loại, thu gom và xử lý; 80% hộ gia đình ở khu vực nông thôn thực hiện xử lý rác bằng mô hình ủ phân compost, biogas hoặc các biện pháp phù hợp; 100%  bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom, xử lý đúng quy định…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu thống nhất các nội dung của Đề án Hậu Giang xanh

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu nhận định nội dung Đề án Hậu Giang xanh là phù hợp điều kiện, nguồn lực và đáp ứng đúng mục tiêu hướng đến của Hậu Giang là sáng - xanh - sạch - đẹp, nơi đáng sống, Đề án đã đảm bảo đầy đủ các giải pháp mang tính khả thi cao. Tuy nhiên để Đề án thật sự mang lại lợi ích như các mục tiêu đã đề ra, Tỉnh rất cần sự quan tâm hưởng ứng đóng góp tích cực của người dân trong bảo vệ môi trường, ông kêu gọi toàn hệ thống chính trị phải nhận thức được điều này, trên cơ sở phạm vi của đề án, phải có sự quyết tâm và nêu gương trong thực hiện.

Bên cạnh đó, Ông đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tư vấn nhanh chóng tiếp thu hoàn chỉnh đề án để thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh, trong đó cần lưu ý nghiên cứu cụ thể thực trạng và đánh giá thêm việc gây ô nhiễm do rác thải, chăn nuôi trên sông, rạch; quan tâm đến các giải pháp quan trọng quyết định tính khả thi của Đề án.

Việc thực hiện Đề án “Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” là hết sức cần thiết, làm cơ sở để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tính bền vững và nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và xây dựng đô thị văn minh.

An Nhiên

 

 


Đang online: 2
Hôm nay: 358
Đã truy cập: 79889
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.