Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án BOT

Ngày 14-01-2021

Ngày 13/01, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Năm 2020, ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đổi mới trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chủ động đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ quan trọng trên tất cả các mặt công tác. Trong đó, trọng tâm là đã tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm của Tỉnh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các Nghị quyết về danh mục công trình dự án thu hồi đất; Nghị quyết về bảng giá đất; xác định giá đất cụ thể để thực hiện đấu giá các dự án lớn; tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại trong việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trong năm, trên 100%  hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức và trên 99% hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân đã được giải quyết. Đặc biệt, công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên với quyết tâm không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng về ô nhiễm môi trường.

Đ/c Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  phát biểu tại Hội nghị

Năm 2021, ngành Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ trọng tâm của ngành; lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ (2021-2025) của tỉnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận, xác nhận đăng ký biến động, phấn đấu 100% hồ sơ đủ điều kiện, trả trước và đúng hẹn từ 95% trở lên; thực hiện công tác khai thác quỹ đất chặt chẽ, đúng quy định; đặc biệt quan tâm hỗ trợ một số xã thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu năm 2021...

Đ/c Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2021, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy hơn nữa công tác tham mưu thực hiện các quy hoạch sử dụng đất, quản lý, khai thác đất công, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, đặc biệt là quan tâm triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án BOT; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong cấp, trả đổi hồ sơ để hạn chế tiêu cực, rút ngắn thời gian cho tổ chức, người dân; chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện bảo vệ môi trường và đề án Hậu Giang xanh, xây dựng quy hoạch sử dụng đất 5 năm và đến năm 2030 kịp thời, đúng quy định…

An Nhiên


Đang online: 1
Hôm nay: 108
Đã truy cập: 173743
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.