Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 02-03-2023

Ngày 02/3, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tiến độ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia

Năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn với hơn 236 tỷ đồng cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; trong đó có hơn 102 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, có hơn 135 tỷ đồng vốn sự nghiệp, cụ thể: đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi là hơn 28 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là hơn 61 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hơn 138 tỷ đồng. Kết quả giải ngân 2 tháng đầu năm 2023 là hơn 33 tỷ đồng đạt 14,35% kế hoạch, số giải ngân này chủ yếu là nguồn vốn đầu tư, chưa giải ngân đối với nguồn vốn sự nghiệp; về vốn đối ứng ngân sách địa phương năm 2023 thì tổng số vốn đối ứng ngân sách địa phương của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia đã phân bổ là hơn 193 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 2,08 lần, đảm bảo theo tỷ lệ của Trung ương là 1,5 lần. Hiện một số quy định theo Nghị định số 27 của Chính phủ Tỉnh chưa ban hành do các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn có quy mô nhỏ và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các cơ quan Trung ương chưa ban hành đồng bộ…

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp giải ngân vốn theo đúng kế hoạch đề ra; các đơn vị phải giải ngân 100% nguồn vốn kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023 trước ngày 01/10/2023; đối với nguồn vốn đầu tư được giao vào đầu năm 2023 phải giải ngân tối thiểu được 60% trước ngày 01/7/2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, đến cuối năm 2023 phải giải ngân 95% nguồn vốn giao trong năm và đến cuối tháng 01/2024 giải ngân đạt 97% nguồn vốn này; giao Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo phụ trách các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, phân công bà Hồ Thu Ánh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo chương trình này.

Nguyên Hưng

 


Đang online: 2
Hôm nay: 340
Đã truy cập: 2297171
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.