Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Đảng ủy Sở KH&CN: triển khai Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 BCH TW khóa XII

Ngày 25-06-2020

Nhằm giúp đảng viên và quần chúng nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 12 BCH TW khóa XII. Vừa qua, đồng chí Lê Mỹ Hạnh, Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 BCH TW khóa XII đến toàn thể đảng viên và cán bộ công chức toàn Sở.

Đồng chí Lê Mỹ Hạnh, Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp Trung ương Đảng khóa XII

Đồng chí Lê Mỹ Hạnh, Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ thông báo một số nội dung quan trọng, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 11-14/5/2020, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, BCH Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng: Xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XIII (về tiêu chuẩn Ủy viên BCH Trung ương; điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu, cách thức lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự BCH Trung ương); Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác.

Nội dung Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 BCH TW khóa XII làm cơ sở cho đảng viên, công chức, viên chức toàn Sở thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động,… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020./.

Ngọc Triều, Ảnh Ngọc Phượng


Đang online: 2
Hôm nay: 411
Đã truy cập: 2297242
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.