Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang tiến hành phiên trù bị

Ngày 12-10-2020

Ngày 12-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 33.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang tiến hành phiên trù bị - ảnh 1

Các đại biểu biểu quyết thông qua quy chế, nội quy và bầu Đoàn Chủ tịch

Tại đây, các đại biểu đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua quy chế làm việc, nội quy đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình Đại hội chính thức. Các đại biểu còn được hướng dẫn, chia tổ thảo luận đóng góp các dự thảo văn kiện của Trung ương, của tỉnh với không khí sôi nổi và đầy trách nhiệm.

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIII, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, dân và quân tỉnh Hậu Giang đã đoàn kết cùng nhau thực hiện đạt nhiều kết quả đáng trân trọng. Trong đó, nhiều nội dung của ba nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2015-2020 đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, công tác xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn đến đầu tư tại địa phương. Khai thác và sử dụng khá hiệu quả các khu, cụm công nghiệp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục khởi sắc, trọng tâm là hạ tầng đô thị…