Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 25-06-2020

Ngày 08 tháng 05 năm 2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Huỳnh Hữu Phước - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội, cùng toàn thể Đảng viên Đảng bộ Sở KH&CN Hậu Giang.

          Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN lần thứ IV diễn ra trong thời điểm Đảng bộ quyết tâm ra sức thi đua lập thành tích góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ tới; thảo luận đóng góp văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; văn kiện Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII.

Ban chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 – 2025