Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Đại hội Chi bộ 4, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

Ngày 03-10-2022

Nhằm thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025 và nội dung kiểm điểm của chi ủy chi bộ nhiệm 2020-2022. Đồng thời, bầu Chi ủy chi bộ, Bí thư Phó Bí thư Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ngày 19/9/2022, Chi bộ 4, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Đại hội Chi bộ 4 lần III nhiệm kỳ 2022-2025.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt, hạ quyết tâm

Chi bộ 4 thuộc Đảng ủy Sở KH&CN được Ban Chấp hành Đảng ủy Sở KH&CN chọn làm điểm chỉ đạo đại hội của Đảng ủy Sở. Sau một thời gian tích cực chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ. Ngày 19/9/2022 Đại hội Chi bộ 4 lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025 chính thức được khai mạc.

Tham dự Đại hội có đồng Chí Lê Trung Chính - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đ/c Lê Mỹ Hạnh - Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở KH&CN, đ/c Huỳnh Trường Vĩnh - Giám đốc Sở KH&CN, các đồng chí BCH Đảng ủy Sở KH&CN và toàn thể đảng viên Chi bộ 4.

Quang cảnh Đại hội

Đảng viên Chi bộ tiến hành bầu cử

Chi bộ 4 thuộc Đảng ủy Sở KH&CN hiện có 19 đồng chí đảng viên, trong đó có 12 nữ, 03 dự bị.

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm vượt khó khăn, thách thức, Chi bộ 4 đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ  2020 - 2022. Cụ thể, tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về thông tin và ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả thiết thực: Bản tin KHCN, Website sở KH&CN, chuyên mục KHCN, truyền thông KHCN, thống kê KHCN và đặc biệt là các mô hình, dự án ứng dụng KHCN như Dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển vùng chuyên canh Bưởi da xanh (Citrus maxima) đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang”; Dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật thực hành chuỗi giá trị mãng cầu gai (Annona muricata L.) đạt tiêu chuẩn GlobalGAP ở huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang”; Dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng và chế biến sau thu hoạch rau Đắng đất Polygonum aviculare L. tại huyện Phụng Hiệp”; Dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn GlobalGAP để phát trin vùng chuyên canh Khóm ở Hậu Giang”; Dự án: “Xây dựng mô hình hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng dưa lưới đạt tiêu chuẩn GlobalGAP tại huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang”; Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng mít (Artocarpus heterophyllus Lamk.) đạt tiêu chuẩn VietGAP và truy xuất nguồn gốc theo công nghệ Blockchain tại tỉnh Hậu Giang”,... tạo điều kiện và cơ hội hỗ trợ Doanh nghiệp, HTX và nông dân vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần lớn hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng chung của Khoa học công nghệ hàng năm và xây dựng nông thôn mới.

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo được thực hiện đúng quy trình, việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, bước đầu xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-19/NQ-TW; xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn ổn định từ năm 2022-2026 (05 năm) theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, thực hiện chuyển đổi số trong cải cách hành chính và giao dịch điện tử lĩnh vực dịch vụ KHCN,... góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, chi ủy thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ”. Đồng thời, Chi ủy luôn quan tâm đến công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh hàng năm; giữ vững và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức, từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm và làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm và thực hiện thường xuyên. Hoạt động của các đoàn thể ngày càng đi vào chiều sâu, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Từ những thành tích nêu trên, Chi bộ 4 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ tiêu biểu hàng năm; qua đó đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội đã bầu ra Chi ủy gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Kiều tái đắc cử Bí thư  và đồng chí Huỳnh Tấn vụ tái đắc cử Phó Bí thư.

Phát biểu chị đạo Đại hội, bà Lê Mỹ Hạnh, Bí thư Đảng ủy Sở KH&CN tuyên dương cấp ủy Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2020-2022 đã hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị Chi ủy nhiệm kỳ mới cần lưu ý một số vấn đề sau để Chi bộ 4 ngày càng hoạt động hiệu quả hơn:

+ Chi ủy cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chủ động phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị trong việc tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc lãnh đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của đơn vị, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ cần bám chặt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; lãnh đạo tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và quản lý tốt công tác chuyên môn của Ngành. Trong lãnh đạo, điều hành tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện.

+ Xây dựng chi bộ thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; cấp ủy phải luôn thực hiện đúng chức năng là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện“tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên.

+ Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Triển khai thực hiện đồng bộ, các giải pháp để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt quy chế làm việc của Cấp ủy, nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy; tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ được phân công, nhằm kịp thời phát hiện những khuyết điểm, thiếu sót để uốn nắn, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Thường xuyên quan tâm xây dựng đoàn thể vững mạnh, phát huy tốt vai trò của đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cũng trong tháng 9/2022, các Chi bộ thuộc Đảng ủy Sở KH&CN đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025./.

Ngọc Triều, Ảnh Huỳnh Sang


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 3
Hôm nay: 1403
Đã truy cập: 2104721
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.