Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt nhiệm vụ “Nghiên cứu kỹ thuật trích tinh dầu chanh và bảo quản nước cốt chanh canh tác tại Hậu Giang”.

Ngày 24-06-2020

Lúc 14 giờ, ngày 21 tháng 5 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, dự án “Nghiên cứu kỹ thuật trích tinh dầu chanh và bảo quản nước cốt chanh canh tác tại Hậu Giang”. Qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là cơ quan chủ trì thực hiện và PGS. TS. Bạch Long Giang chủ nhiệm của dự án.

PGS. TS. Bạch Long Giang - Chủ nhiệm dự án trình bày nội dung nghiên cứu trước Hội dồng

Hội đồng KH&CN đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì
và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN

Dự án thực nhằm tiếp nhận và làm chủ các quy trình công nghệ chưng cất tinh dầu chanh hiệu suất cao bằng phương pháp chưng cất hơi nước, quy trình công nghệ cô đặc nước chanh không hạt bằng kỹ thuật chân không với sự hỗ trợ của enzyme; mô hình công nghệ, thiết bị chưng cất tinh dầu chanh hiệu suất cao (thể tích thiết bị 300 lít/mẻ hay 100kg nguyên liệu, chất lượng tinh dầu đạt TCCS, tinh dầu vỏ chanh với độ tinh khiết ≥ 98,5%, cảm quan, mùi thơm đặc trưng, vàng nhạt đến không màu, trong; hình thành chuỗi liên kết thu mua, tiêu thụ chanh thứ cấp tại tỉnh Hậu Giang; xây dựng quy trình trích tinh dầu và bảo quản nước cốt chanh có hiệu quả kinh tế cao.

Dự án thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về đặc điểm hình thái, tính chất hóa lý và hoạt tính sinh học của chanh Hậu Giang liên quan đến dự án qua các bước khảo sát, đánh giá đặc điểm hình thái, tính chất lý hóa và hoạt tính sinh học chủ yếu phân bố tại các bộ phận chính trong trái chanh của tỉnh Hậu Giang liên quan đến dự án.

- Hoàn thiện kỹ thuật trích tinh dầu vỏ chanh từ nguồn nguyên liệu chanh không hạt tỉnh Hậu Giang qua các bước xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện xử lý nguyên liệu, kỹ thuật trích tinh dầu và kỹ thuật tinh chế ảnh hưởng đến hiệu suất của quá trình thu nhận tinh dầu vỏ chanh Hậu Giang theo phương pháp ép và phương pháp chưng cất.

- Hoàn thiện kỹ thuật chế biến và bảo quản nước cốt chanh Hậu Giang nhằm thiết lập quy trình công nghệ chế biến nước cốt chanh và nước cốt chanh dạng trong bằng cô đặc chân không, giúp duy trì chất lượng, giá trị dinh dưỡng và bảo quản ổn định.

- Thiết kế, chế tạo, mua sắm thiết bị trích ly tinh dầu, chế biến và bảo quản nước cốt chanh Hậu Giang.

- Xây dựng mô hình sản xuất thực tế trích ly tinh dầu chanh và bảo quản nước cốt chanh canh tác tại Hậu Giang để có một mô hình sản xuất thực trích tinh dầu chanh và bảo quản nước cốt chanh canh tác tại Hậu Giang gắn với một cơ sở sản xuất và kinh doanh.

- Xây dựng mô hình SWOT chuỗi giá trị chanh thứ cấp và tổ chức tập huấn, giới thiệu kết quả nghiên cứu.

- Nghiệm thu mô hình và tuyên truyền nhân rộng kết quả dự án

Hoàng Nhan

(Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 4
Hôm nay: 253
Đã truy cập: 314459
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.