Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt đề tài “Xây dựng mô hình, chuyển giao công nghệ sản xuất dưa lưới trong nhà màng và chế biến đa dạng hóa sản phẩm từ trái dưa lưới tại Khu Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Hậu Giang”

Ngày 22-09-2021

Lúc 14 giờ, ngày 16 tháng 9 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình, chuyển giao công nghệ sản xuất dưa lưới trong nhà màng và chế biến đa dạng hóa sản phẩm từ trái dưa lưới tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang” bằng hình thức họp trực tuyến. Qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ng dụng Công nghệ cao Hậu Giang là cơ quan chủ trì thực hiện và KS. Trần Kỷ Nguyên chủ nhiệm của dự án.

Hội đồng KH&CN đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN

Dự án thực hiện nhằm xây dựng mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà màng trong đó tăng 10% năng suất và chế biến đa dạng hóa các sản phẩm từ dưa lưới: dưa lưới sấy dẻo, rượu vang dưa lưới phù hợp với điều kiện sản xuất tại Khu Nông nghiệp ng dụng Công nghệ cao Hậu Giang.

Dự án thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Hoàn thiện quy trình sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao theo hướng VietGAP phù hợp với điều kiện tại Khu Nông nghiệp ng dụng Công nghệ cao Hậu Giang bao gồm: Trồng thử nghiệm và đánh giá 07 giống dưa lưới ứng dụng công nghệ cao theo hướng VietGAP và chọn ra ít nhất 1 giống phù hợp với điều kiện tại Khu Nông nghiệp ng dụng Công nghệ cao Hậu Giang.

- Hoàn thiện quy trình chế biến dưa lưới sấy dẻo tại Khu Nông nghiệp ng dụng Công nghệ cao Hậu Giang bao gồm: khảo sát về thời gian sấy và nhiệt độ sấy trong quy trình chế biến dưa lưới sấy dẻo đối với trái dưa lưới có độ chín 80%, khảo sát về thời gian sấy và nhiệt độ sấy trong quy trình chế biến dưa lưới sấy dẻo đối với trái dưa lưới có độ chín 100%...

- Hoàn thiện quy trình chế biến rượu vang dưa lưới tại Khu Nông nghiệp ng dụng Công nghệ cao Hậu Giang bao gồm: khảo sát về khả năng lên men của các dòng nấm men và hàm lượng đường bổ sung và nhiệt độ ủ đến quá trình lên men.

- Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm dưa lưới ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGAP tại Khu Nông nghiệp ng dụng Công nghệ cao Hậu Giang và chế biến đa dạng hóa sản phẩm từ trái dưa lưới bao gồm: Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm dưa lưới ứng dụng công nghệ cao theo hướng VietGAP tại Khu Nông nghiệp ng dụng Công nghệ cao Hậu Giang; Xây dựng mô hình chế biến dưa lưới sấy dẻo theo hướng vệ sinh an toàn thực phẩm; Xây dựng mô hình chế biến rượu vang dưa lưới theo hướng vệ sinh an toàn thực phẩm./.

Hoàng Nhan (Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 1
Hôm nay: 1830
Đã truy cập: 544417
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.