Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt đề tài “Nghiên cứu giải pháp ứng dụng và đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hậu Giang”.

Ngày 07-07-2020

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, đề tài “Nghiên cứu giải pháp ứng dụng và đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hậu Giang”. Qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị Trường Đại học Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện và PGS. TS. Quan Minh Nhựt chủ nhiệm của đề tài.

Đề tài thực hiện nhằm đánh giá được trình độ công nghệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các ngành chế biến nông sản, thủy sản, cơ khí, công nghệ thu hoạch và sau thu hoạch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; phân tích được nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các lĩnh vực nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; phân tích hiệu quả ứng dụng tiến bộ công nghệ vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các lĩnh vực nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Nghiên cứu giải pháp khả thi, phù hợp cũng như lộ trình thực hiện nhằm nâng cao trình độ công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các lĩnh vực nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; xây dựng được 01 phần mềm ứng dụng để tính toán, đánh giá được trình độ công nghệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các lĩnh vực nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

PGS. TS. Quan Minh Nhựt chủ nhiệm đề tài trình bày nội dung nghiên cứu trước Hội đồng

Đề tài thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Điều tra, khảo sát số liệu sơ cấp tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế biến nông sản, thủy sản, cơ khí, công nghệ thu hoạch và sau thu hoạch, phân tích, đánh giá được trình độ công nghệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các lĩnh vực trên từ đó phân tích được nhu cầu đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực nghiên cứu.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì

và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

- Nghiên cứu các giải pháp khả thi, phù hợp cũng như lộ trình thực hiện nhằm nâng cao trình độ công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các lĩnh vực nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đồng thời xây dựng được 1 phần mềm ứng dụng để tính toán, đánh giá được trình độ công nghệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các lĩnh vực nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

                                                          Hoàng Nhan (Sở KH&CN Hậu Giang)


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 2
Hôm nay: 360
Đã truy cập: 79891
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.