Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất, kinh doanh của HTX nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang”

Ngày 30-08-2022

Lúc 8 giờ, ngày 24 tháng 8 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, đề tài: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất, kinh doanh của HTX nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang”.

Hội đồng KK&CN đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ

Đề tài thực hiện nhằm thiết lập cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã trong nông nghiệp; đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh hiện nay; xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới, trong đó áp dụng với ba HTX nông nghiệp để có kết quả sản xuất kinh doanh tăng 20%.

Đề tài thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Thiết lập cơ sở khoa học đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh của HTX trong nông nghiệp tỉnh Hậu Giang;

- Thực trạng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của HTX nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang;

- Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của HTX nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang.

Tuy nhiên do đề tài chưa bám sát theo đặt hàng của Sở Khoa học và Công nghệ nên qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đã không đồng ý cho thực hiện đề tài./.

 Hoàng Nhan (Sở KH&CN Hậu Giang)


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 3
Hôm nay: 396
Đã truy cập: 1559699
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.