Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt đề tài “Nghiên cứu giải pháp mới trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản phù hợp và hiệu quả ở Hậu Giang”.

Ngày 25-06-2020

Lúc 8 giờ, ngày 12 tháng 6 năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu giải pháp mới trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản phù hợp và hiệu quả ở Hậu Giang”. Qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị Trường Đại học Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện và TS. Khổng Tiến Dũng chủ nhiệm của đề tài.

TS. Khổng Tiến Dũng chủ nhiệm đề tài trình bày nội dung nghiên cứu trước Hội đồng

Đề tài thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng về liên kết và hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ các nông sản chủ lực, đánh giá hiệu quả của các mô hình liên kết trong nông nghiệp hiện nay trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, tập trung vào mô hình hợp tác xã kiểu mới trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo hướng nông nghiệp chất lượng cao, làm cơ sở phát triển nông nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đề tài thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ các nông sản chủ lực hiện nay trên địa bàn tỉnh, tập trung ở 3 chuỗi nông sản chủ lực gồm lúa chất lượng cao, bưởi năm roi và khóm Cầu Đúc.

- Phân tích hiệu quả hoạt động của các mô hình hợp tác, liên kết và đánh giá hiệu quả của các mô hình hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ hiện nay thông qua các tiêu chí đánh giá Hợp tác xã gồm doanh thu và kết quả hoạt động, lợi ích của xã viên, vốn hoạt động, quy mô thành viên ảnh hưởng cộng đồng, HTX được khen thưởng; phân tích nhận thức về lợi ích tham gia và mức độ hài lòng của xã viên; nhu cầu của xã viên về thu nhập, việc làm, đời sống vật chất và tinh thần; xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia liên kết của nông hộ khi tham gia vào mô hình HTX trong bối cảnh đòi hỏi việc xây dựng nền nông nghiệp chất lượng cao của nông hộ trong mô hình liên kết ở địa phương.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấ tỉnh

- Đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật mới để nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo hướng nông nghiệp chất lượng cao làm cơ sở phát triển kinh tế nông nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Hồng Xuyến

(Sở KH&CN Hậu Giang)


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 3
Hôm nay: 753
Đã truy cập: 4363
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.