Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt đề tài “Giải pháp phát triển bền vững đàn heo tại tỉnh Hậu Giang”

Ngày 10-09-2021

Lúc 8 giờ, ngày 06 tháng 9 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Giải pháp phát triển bền vững đàn heo tại tỉnh Hậu Giang” bằng hình thức họp trực tuyến. Qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị Đại học Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện và PGS. TS. Trần Ngọc Bích chủ nhiệm của đề tài.

Hội đồng KH&CN đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Đề tài thực hiện nhằm phân tích đặc điểm dịch tễ và đánh giá mức độ thiệt hại do dịch tả heo Châu Phi (African swine fever - ASF) gây ra trên đàn heo ở tỉnh Hậu Giang; Xác định sự lưu hành của virus dịch tả heo Châu Phi và đo lường mức độ nhiễm dịch đàn đối với dịch tả heo Châu Phi trên đàn heo tỉnh Hậu Giang; Phân tích hiện trạng chăn nuôi heo, xác định các yếu tố nguy cơ xảy ra dịch tả heo Châu Phi và đánh giá khả năng tái đàn heo tại tỉnh Hậu Giang; Xây dựng, phát triển mô hình chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, theo hướng hiện đại, bền vững và giải pháp quản lý nhà nước hiệu quả trong việc phòng và chống dịch tả heo Châu Phi và các bệnh truyền nhiễm khác trên đàn heo Hậu Giang.

Đề tài thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Điều tra hồi cứu, phân tích đặc điểm dịch tễ và đánh giá mức độ thiệt hại do ASF gây ra trên đàn heo ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018 - 2021 nhằm xác định đặc điểm dịch tễ và đánh giá mức độ thiệt hại do ASF gây ra trên đàn heo ở tỉnh Hậu Giang.

- Điều tra cắt ngang khảo sát về tình hình, điều kiện chăn nuôi heo, chuỗi giá trị ngành hàng chăn nuôi heo (cung ứng, vận chuyển, tiêu thụ...) và xác định các yếu tố nguy cơ liên quan đến ASF và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác trên đàn heo tại tỉnh Hậu Giang.

- Xác định sự lưu hành của ASF trên đàn heo và đo lường mức độ miễn dịch đàn đối với ASF trên đàn heo tỉnh Hậu Giang nhằm xác định được sự lưu hành của ASF trên đàn heo và mức độ miễn dịch đàn đối với ASF trên đàn heo tỉnh Hậu Giang.

- Xây dựng, phát triển mô hình chăn nuôi heo đảm bảo an toàn sinh học, theo hướng hiện đại, bền vững và giải pháp quản lý nhà nước hiệu quả trong việc phòng, chống ASF và các bệnh truyền nhiễm khác trên đàn heo tỉnh Hậu Giang.

- Chuyển giao quy trình chăn nuôi heo bền vững, phòng chống dịch bệnh hiệu quả cho cán bộ thú y và cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.

 Hoàng Nhan (Sở KH&CN Hậu Giang)