Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt đề tài “Giải pháp nâng cao niềm tin và sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị ở tỉnh Hậu Giang”

Ngày 02-04-2021

Lúc 14 giờ, ngày 29 tháng 3 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, đề tài: “Giải pháp nâng cao niềm tin và sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị ở tỉnh Hậu Giang”. Đề tài do Ths. Trần Văn Huyến làm chủ nhiệm và Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang chủ trì thực hiện.

Đề tài thực hiện nhằm đề xuất các giải pháp xây dựng niềm tin và sự ủng hộ của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Chính quyền. Bên cạnh đó, đề tài góp phần đưa vào sử dụng bộ tiêu chí để đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cấp ủy và chính quyền địa phương, đồng thời để làm cơ sở tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết đảm bảo niềm tin và sự ủng hộ của người dân trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Ban Chủ nhiệm đề tài trình bày nội dung nghiên cứu

Đề tài thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và phần mềm đánh giá sự hài lòng của người dân;

- Nghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với cấp ủy, chính quyền;

- Phân tích mối quan hệ “nhân - quả” về sự hài lòng của người dân;

- Đề xuất các giải pháp xây dựng Đảng, Chính quyền trong lòng Nhân dân như: giải pháp nâng cao mức độ hài lòng về sự lãnh đạo của Đảng, về quản trọ hành chính, kinh tế, xã hội, về hoạt động của HĐND, của MTTQ và các đoàn thể.

Qua kết quả kiểm phiếu và quy định hiện hành, Hội đồng kiến nghị giao nhiệm vụ cho tổ chức và cá nhân như trên thực hiện đề tài./.

Hồng Xuyến(Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 2
Hôm nay: 1254
Đã truy cập: 386595
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.