Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ nhân giống nấm dạng dịch thể và sản xuất chế biến nấm ăn - nấm dược liệu có giá trị kinh tế cao theo hướng hàng hóa tại tỉnh Hậu Giang”

Ngày 05-04-2021

Lúc 8 giờ, ngày 29 tháng 3 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh tư vấn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025, dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ nhân giống nấm dạng dịch thể và sản xuất chế biến nấm ăn - nấm dược liệu có giá trị kinh tế cao theo hướng hàng hóa tại tỉnh Hậu Giang”.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh tư vấn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN

Mục tiêu của dự án nhằm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để xây dựng thành công mô hình sản xuất nắm Sò (Pleurotus Sp), nấm Vân Chi (Trametes versicolor) và nấm Trân Châu (Agrocybe aegerittae) và chế biến có giá trị kinh tế cao theo hướng hàng hóa tại tỉnh Hậu Giang, tạo nguồn thực phẩm an toàn và nguyên liệu chế biến thực phẩm bảo vệ sức khỏe đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Dự án thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Tiếp nhận các quy trình được chuyển giao về nhân giống nấm dạng dịch thể từ giống gốc sang giống cấp I, cấp II và cấp III của nấm Sò, nấm Vân Chi và nấm Trân Châu, sản xuất, sơ chế và bảo quản các loại nấm ăn và nấm dược liệu.

- Tiếp nhận các quy trình chuyển về sản xuất, nuôi trồng nấm Sò vàng, nấm Vân Chi và nấm Trân Châu.

- Xây dựng mô hình sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu có giá trị kinh tế cao theo hướng hàng hóa, chế biến và bảo quản.

Qua kết quả bỏ phếu của Hội đồng đã đề xuất đặt hàng thuộc Chương trình gửi Bộ Khoa học và Công nghệ cho đơn vị Công ty TNHH xuất nhập khẩu A&B là cơ quan chủ trì thực hiện và CN. Nguyễn Việt Vân Anh chủ nhiệm của dự án./.

Hoàng Nhan(Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 1
Hôm nay: 1419
Đã truy cập: 386760
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.