Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt dự án: “Sản xuất thử nghiệm than sinh học từ lục bình kết hợp sản xuất phân hữu cơ bằng các phương pháp khác nhau và ứng dụng trong mô hình sản xuất nông nghiệp”

Ngày 14-02-2022

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, dự án: “Sản xuất thử nghiệm than sinh học từ lục bình kết hợp sản xuất phân hữu cơ bằng các phương pháp khác nhau và ứng dụng trong mô hình sản xuất nông nghiệp” do ThS. Trần Chí Hùng làm chủ nhiệm và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang chủ trì thực hiện.