Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt “Xây dựng đề án khung bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trồng, vật nuôi tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Ngày 24-11-2020

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng đề án khung bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trồng, vật nuôi tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị Viện nghiên cứu và phát triển vùng - Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì thực hiện và TS. Nguyễn Đắc Bình Minh chủ nhiệm của đề tài.

Đại diện Ban Chủ nhiệm báo cáo nội dung nghiên cứu

Đề tài thực hiện nhằm nghiên cứu xây dựng đề án khung bảo tồn, lưu giữ và phát triển được nguồn gen một số cây trồng quý hiếm có nguy cơ bị thoái hóa và xói mòn đi truyền chủ lực của tỉnh (cây lương thực, thực phẩm, cây dược liệu), một số loài vật nuôi (cá nước ngọt, gia súc, gia cầm, động vật hoang dã), tài nguyên nước và vi sinh vật phục vụ cho nghiên cứu đa dạng sinh học để phát triển kinh tế cho tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Đề tài thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo tồn nguồn gen cây trồng và vật nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Điều tra đánh giá thực trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn gen cây trồng và vật nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Nghiên cứu xây dựng danh mục và lựa chọn ưu tiên bảo tồn phát triển các loài cây trồng vật nuôi đặc hữu, quý hiếm có nguy cơ xói mòn, tuyệt chủng và chủ lực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Đề xuất giải pháp thực hiện đề án khung bảo tồn nguồn gen cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Hậu Giang.

                                                          Hoàng Nhan(Sở KH&CN Hậu Giang


Đang online: 1
Hôm nay: 146
Đã truy cập: 122192
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.