Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt “Xác định tác nhân và nghiên cứu giải pháp phòng trị thối nhũn trên trái mít thái trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”.

Ngày 20-10-2022

Lúc 8 giờ, ngày 23 tháng 7 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Xác định tác nhân và nghiên cứu giải pháp phòng trị thối nhũn trên trái mít thái trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị Viện Di truyền Nông nghiệp là cơ quan chủ trì thực hiện và TS. Nguyễn Thành Đức chủ nhiệm của đề tài.

TS. Nguyễn Thành Đức - Chủ nhiệm đề tài trình bày nội dung nghiên cứu

Đề tài thực hiện nhằm khảo sát, đánh giá và xác định tác nhân gây bệnh, điều kiện phát sinh bệnh thối nhũn trên trái mít Thái tại tỉnh Hậu Giang. Đưa ra giải pháp để quản lý, phòng trị bệnh đạt hiệu quả cao.

Đề tài thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Xác định tác nhân gâu ra bệnh thối nhũn trên trái mít tại tỉnh Hậu Giang thông qua việc khảo sát tỷ lệ nhiễm bệnh, xây dựng bản mô rả triệu chứng biểu hiện, thu thập mẫu bệnh, xác định điều kiện phát sinh và phát triển của bệnh; nghiên cứu phân lập và định danh tác nhân gây bệnh thối nhũn trên trái mít thái.

- Nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm, thuốc bảo vệ thực vật để xử lý tác nhân gây bệnh thối nhũn trái mít Thái trong phòng thí nghiệm thông qua việc nuôi cấy, lây nhiễm nhân tạo bệnh thối nhũn và xác định các chế phẩm, thuốc bảo vệ thực vật phù hợp để xử lý tác nhân gây bệnh.

- Xây dựng mô hình phòng và xử lý bệnh thối nhũn trái tại Hậu Giang với quy mô 3 mô hình, mỗi mô hình 3.000m2.

- Đào tạo, tập huấn và chuyển giao kỹ thuật cho người sản xuất, tổ chức Hội thảo đầu bờ để đánh giá phòng và xử lý bệnh thối nhũn trái mít Thái tại tỉnh Hậu Giang./.

                                                                                            Kim Yến

                                                                                               


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 6
Hôm nay: 1417
Đã truy cập: 2104735
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.