Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt “Nghiên cứu thử nghiệm nuôi thương phẩm cá Chạch lấu (Mastacembelus favus) với các hình thức nuôi khác nhau trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

Ngày 08-12-2020

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu thử nghiệm nuôi thương phẩm cá Chạch lấu (Mastacembelus favus) với các hình thức nuôi khác nhau trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang là cơ quan chủ trì thực hiện và KS. Trần Quốc Yên chủ nhiệm của đề tài.

Đại diện Ban Chủ nhiệm trình bày nội dung nghiên cứu

Đề tài thực hiện nhằm nghiên cứu, xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm thương phẩm cá Chạch lấu với các hình thức nuôi khác nhau và các biện pháp tác động khác nhau để lựa chọn mô hình nuôi tối ưu tại tỉnh Hậu Giang; Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Chạch lấu ở tỉnh Hậu Giang, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.

Hội đồng KH&CN đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Đề tài thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Khảo sát và đánh giá hiện trạng kỹ thuật nuôi và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi cá Chạch lấu tại tỉnh Hậu Giang bao gồm số liệu thứ cấp và sơ cấp thông qua phỏng vấn trực tiếp nông hộ qua phiếu điều tra.

- Nghiên cứu nuôi thử nghiệm cá Chạch lấu với các loại hình nuôi khác nhau bao gồm trong bể ciment và trong lồng lưới đặt trong ao đất với mật độ 40 và 60 con/m2.

- Xây dựng 04 mô hình nuôi cá Chạch lấu tại nông hộ và tại Khu thực nghiệm trình diễn Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang được ứng dụng từ mô hình thử nghiệm đạt kết quả cao nhất từ 02 loại hình nuôi trong bể ciment và trong lồng lưới đặt trong ao đất.

- Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân và cán bộ kỹ thuật về quy trình nuôi cá Chạch lấu thương phẩm.

                                                          Hoàng Nhan(Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 1
Hôm nay: 98
Đã truy cập: 122144
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.