Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất dưa lưới trong nhà màng tại tỉnh Hậu Giang”

Ngày 05-04-2021

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh tư vấn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025, Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất dưa lưới trong nhà màng tại tỉnh Hậu Giang”.

Đại diện Ban Chủ nhiệm dự án trình bày nội dung nghiên cứu

Mục tiêu của dự án nhằm tổ chức tiếp nhận công nghệ, thực nghiệm các biện pháp kỹ thuật, xây dựng thành công mô hình ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất dưa lưới trong nhà màng gắn với du lịch sinh thái trải nghiệm tại tỉnh Hậu Giang.

Dự án thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Ứng dụng, tiếp nhận chuyển giao quy trình sản xuất dưa lưới trên giá thể trong nhà màng áp dụng tưới nhỏ giọt phù hợp với điều kiện tại Hậu Giang.

- Giới thiệu, đào tạo và tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất dưa lưới trên giá thể trong nhà màng áp dụng tưới nhỏ giọt.

Tuy nhiên dự án chưa nêu được hiệu quả khi dự án thực hiện sẽ như thế nào so với các hộ nông dân đang trồng dưa lưới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nên Hội đồng không đề xuất đặt hàng./.

Hồng Xuyến(Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 2
Hôm nay: 1272
Đã truy cập: 386613
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.