Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất bưởi, chanh đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Châu Âu và truy xuất nguồn gốc theo công nghệ Blockchain tại tỉnh Hậu Giang”

Ngày 08-04-2021

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh tư vấn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025, Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất bưởi, chanh đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Châu Âu và truy xuất nguồn gốc theo công nghệ Blockchain tại tỉnh Hậu Giang”.

 Hội đồng tư vấn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN

Mục tiêu của dự án nhằm ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm bưởi và chanh tỉnh Hậu Giang; Tiếp nhận các quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản bưởi, chanh để đạt tiêu chuẩn GlobalGAP và Organic; xây dựng mô hình sản xuất chuyên canh bưởi và chanh không hạt đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, Smeta và mô hình sản xuất chuyên canh chanh không hạt đạt tiêu Organic; xây dựng thành công mô hình ứng dụng công nghệ thông tin để truy xuất nguồn gốc bưởi, chanh dựa trên nền tảng công nghệ Blockchain; xây dựng thành công mô hình liên kết chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, thu mua, sơ chế, bảo quản sau thu hoạch đến tiêu thụ sang thị trường Châu Âu của sản phẩm bưởi và chanh...

Dự án thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Tiếp nhận các quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản sau thu hoạch bưởi và chanh.

- Khảo nghiệm hoàn thiện quy trình sản xuất bưởi và chanh theo tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Châu Âu áp dụng từ các qui trình được chuyển giao.

- Xây dựng mô hình sản xuất chuyên canh bưởi và chanh không hạt đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, Smeta và mô hình sản xuất chuyên canh chanh không hạt đạt tiêu Organic.

- Xây dựng thành công mô hình ứng dụng công nghệ thông tin để truy xuất nguồn gốc bưởi, chanh dựa trên nền tảng công nghệ Blockchain.

- Xây dựng thành công mô hình liên kết chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, thu mua, sơ chế, bảo quản sau thu hoạch đến tiêu thụ sang thị trường Châu Âu của sản phẩm bưởi và chanh.

- Đào tạo nông dân và cán bộ kỹ thuật nông nghiệp về qui trình sản xuất bưởi và chanh theo tiêu chuẩn GlobalGAP, Smeta, Organic và sử dụng thành thạo công nghệ Blockchain để truy xuất nguồn gốc.

Qua kết quả bỏ phếu của Hội đồng đã đề xuất đặt hàng thuộc Chương trình gửi Bộ Khoa học và Công nghệ cho đơn vị Hợp tác xã Bio Fruit Coop (HTX trái cây sinh học OCOP) là cơ quan chủ trì thực hiện và ThS. Trần Bá Sơn chủ nhiệm của dự án./.

Hoàng Nhan(Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 1
Hôm nay: 1229
Đã truy cập: 386570
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.