Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Viên chức khoa học công nghệ được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Ngày 21-12-2022

Ngày 11/10/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 14/2022/TT-BKHCN sửa đổi tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. Theo đó, Thông tư 14 đã bãi bỏ hoàn toàn các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với các chức danh viên chức ngành khoa học và công nghệ, chỉ yêu cầu viên chức có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Cụ thể, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của nghiên cứu viên từng hạng như sau:

- Nghiên cứu viên cao cấp - hạng I:

  • Có trình độ tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu.
  • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu khoa học.

- Đối với nghiên cứu viên chính - hạng II

  • Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu.
  • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu khoa học.

- Đối với nghiên cứu viên - hạng III:

  • Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu.
  • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu khoa học.

- Đối với trợ lý nghiên cứu - hạng IV:

  • Có trình độ trung cấp trở chuyên ngành lên phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu.
  • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu khoa học.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định viên chức thăng hạng từ nghiên cứu viên chính (hạng II) lên nghiên cứu viên cao cấp (hạng I) phải có thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên chính (hạng II) hoặc tương đương tối thiểu đủ 06 năm. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm giữ chức danh nghiên cứu viên chính (hạng II) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Viên chức thăng hạng từ nghiên cứu viên (hạng III) lên nghiên cứu viên chính (hạng II) phải có thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu đủ 09 năm. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghiên cứu viên (hạng III) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Viên chức thăng hạng từ trợ lý nghiên cứu (hạng IV) lên nghiên cứu viên (hạng III) phải có thời gian giữ chức danh trợ lý nghiên cứu (hạng IV) hoặc tương đương tối thiểu đủ 03 năm. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh trợ lý nghiên cứu (hạng IV) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Viên chức thăng hạng từ kỹ sư chính (hạng II) lên kỹ sư cao cấp (hạng I) phải có thời gian giữ chức danh kỹ sư chính (hạng II) hoặc tương đương tối thiểu đủ 06 năm. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh kỹ sư chính (hạng II) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Viên chức thăng hạng từ kỹ sư (hạng III) lên kỹ sư chính (hạng II) phải có thời gian giữ chức danh kỹ sư (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu kì 09 năm. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh kỹ sư (hạng III) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Viên chức thăng hạng từ kỹ thuật viên (hạng IV) lên kỹ sư (hạng III) phải có thời gian giữ chức danh kỹ thuật viên (hạng IV) hoặc tương đương tối thiểu đủ 03 năm. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh kỹ thuật viên (hạng IV) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Thông tư này có hiệu lực từ 12/12/2022./.

Ngọc Triều


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 4
Hôm nay: 1708
Đã truy cập: 2105026
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.