Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Vị Thủy: Xét duyệt dự án “Phục hồi cây trầu sau lũ bằng cách bón phân vi sinh đa chức năng AZOTOBACTERIN và Trichodermina”

Ngày 21-06-2021

Ngày 14 tháng 6 năm 2021, tại Phòng họp số 01, UBND huyện Vị Thủy, Hội đồng Khoa học Công nghệ (KHCN) cấp huyện đã nghe báo cáo thông qua dự án “Phục hồi cây trầu sau lũ bằng cách bón phân vi sinh đa chức năng AZOTOBACTERIN và Trichodermina”. Dự án do ông Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng Trạm Khuyến nông huyện làm chủ nhiệm và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vị Thủy chủ trì thực hiện.

Với các nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể của dự án được trình bày trước Hội đồng KHCN huyện như: hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng trầu; cải tạo lại đất: làm cho đất tơi xốp, cố định đạm nitơ không khí, cung cấp đạm tự nhiên cho cây trầu, tổng hợp alginat chất keo tụ làm giảm khả năng bốc hơi của đất, giảm lượng nước tưới cho cây trầu; tổng hợp các chất siderophore, IAA, các axít amin, vitamin, enzym nâng cao chất lượng trầu, hạn chế nấm bệnh, kéo dài thời gian bảo quản sau thu hoạch; hạn chế đốm lá, chết dây sau lũ; giảm lượng phân hóa học từ 50% trở lên so với cách bón phân thông thường; nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Dự án “Phục hồi cây trầu sau lũ bằng cách bón phân vi sinh đa chức năng AZOTOBACTERIN và Trichodermina” triển khai cho các hộ thành viên của Hợp tác xã Trầu Vàng, có địa chỉ ấp 5 xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang dự kiến triển khai thực hiện từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2021.

Kinh phí tư nguồn cho dự án từ nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang cấp về huyện hàng năm.

Hộ tham gia dự án được hỗ trợ 50% giá trị phân vi sinh theo Nghị định 83/2018 của Chính phủ về Khuyến nông.

Đại diện Ban Chủ nhiệm dự án trình bày nội dung nghiên cứu trước Hội đồng