Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Vị Thủy: Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật huyện năm 2021

Ngày 20-07-2021

Vừa qua, tại Hội trường UBMT tổ quốc Việt Nam huyện Vị Thủy, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2021 đã tiến hành đánh giá các giải pháp tham dự Hội thi. Kết quả, 10/20 giải pháp được Hội đồng huyện chấm đạt giải và gửi sản phẩm tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp tỉnh năm 2021.