Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

Ngày 12-01-2021

Quyết định số: 02/QĐ-SKHCN ngày 04/01/2021 của Giám đốc Sở KH&CN về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

Tải về02/QĐ.SKHCN - (Đính kèm phụ lục)

Admin.


Đang online: 1
Hôm nay: 1540
Đã truy cập: 475945
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.