Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

V/v đóng góp ý kiến các Văn bản dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt giai đoạn 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày 07-04-2022

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 581/SYT-NVY ngày 17/03/2022 của Sở Y tế về việc thực hiện các thủ tục tiếp theo cho dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Để có cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022-2023. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố đóng góp ý kiến bằng văn bản cho dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và phụ lục kèm theo.

Văn bản góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất đến ngày 20/4/2022 để Sở tổng hợp, hoàn thiện dự thảo và tham mưu UBND tỉnh ban hành theo đúng trình tự.

Trân trọng !

Đính kèm: Dự thảo.

Thái Hòa.


Đang online: 1
Hôm nay: 3307
Đã truy cập: 2325052
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.