Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh

Ngày 04-03-2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì nhiệm vụ “Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”.

Sở KH&CN hiện đã hoàn thành việc xây dựng (dự thảo) Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Để đảm bảo nhiệm vụ được triển khai đạt kết quả tốt nhất và kịp thời. Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi đến Quý cơ quan nghiên cứu tham gia góp ý dự thảo.

Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: số 07, Điện Biên Phủ, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang - Email: hoant.skhcn@haugiang.gov.vn trước ngày 16 tháng 03 năm 2021.

Sau thời gian trên, Quý cơ quan chưa gửi ý kiến góp ý về Sở Khoa học và Công nghệ thì xem như đồng ý với Dự thảo./.

Đính kèm: DuThao.rar

Thái Hòa


Đang online: 1
Hôm nay: 3362
Đã truy cập: 1123393
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.