Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

V/v góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định Quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn đến năm 2030

Ngày 07-02-2023

V/v góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định Quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn đến năm 2030

  Sở Khoa học và Công nghệ dự thảo Quyết định Ban hành Quy định Quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn đến năm 2030. Để hoàn thiện dự thảo và đảm bảo theo quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các Sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố có ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định Quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn đến năm 2030. Ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ đến hết ngày 14/02/2023./.

Đính kèm Dự thảo

Sở KHCN Hậu Giang

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. DỰ THẢO.rar_20230207105135.rar

Đang online: 2
Hôm nay: 833
Đã truy cập: 2297664
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.