Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

V/v giao biên chế công chức, viên chức, số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các phòng và đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang năm 2020

Ngày 12-06-2020

Quyết định số: 2/QĐ-SKHCN ngày 06/01/2020 của Giám đốc Sở KH&CN về việc giao biên chế công chức, viên chức, số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các phòng và đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang năm 2020.

Tải về: 2/QĐ.SKHCN - (Đính kèm phụ lục)

Admin.


Đang online: 1
Hôm nay: 1606
Đã truy cập: 476011
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.