Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

V/v Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về tuyển dụng, nâng ngạch thăng hạng công chức viên chức, quản lý biên chế, hợp đồng lao động bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo Sở KH&CN.

Ngày 11-06-2020
Thông báo số: 03/TB-ĐKT ngày 07/10/2019 V/v Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về tuyển dụng, nâng ngạch thăng hạng công chức viên chức, quản lý biên chế, hợp đồng lao động bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo Sở KH&CN. 
 

Tải về: 03/TB-ĐKT 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 1696
Đã truy cập: 476101
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.