Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

V/v Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Sở KH&CN, giai đoạn 2020-2025 (A1)

Ngày 12-06-2020

Quyết định số: 1022-QĐ/TU ngày 11/01/2018 của Tỉnh ủy V/v Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Sở KH&CN, giai đoạn 2020-2025 (A1).

Tải về: 1022-QÐ/TU

Admin.


Đang online: 1
Hôm nay: 1592
Đã truy cập: 475997
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.