Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

V/v Phê duyệt bổ sung quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (hoặc tương đương) Sở KH&CN tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2020-2025 (A2)

Ngày 12-06-2020

Quyết định số: 45/QĐ-SKHCN ngày 12/04/2018 của Sở KH&CN V/v Phê duyệt bổ sung quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (hoặc tương đương) Sở KH&CN tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2020-2025 (A2).

Tải về: 45/QÐ-SKHCN

Admin.


Đang online: 1
Hôm nay: 847
Đã truy cập: 262517
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.