Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

V/v Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về tuyển dụng, nâng ngạch thăng hạng công chức viên chức, quản lý biên chế, hợp đồng lao động bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo Sở KH&CN.

Ngày 12-01-2021

Báo cáo số: 02/BC-ĐKT93 ngày 28/10/2020 V/v Báo cáo kết quả kiểm tra công tác CCHC và công vụ tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Tải về02/BC-ĐKT93 

Admin.


Đang online: 2
Hôm nay: 1668
Đã truy cập: 476073
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.