Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường khảo sát thực tế phục vụ thẩm tra dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) tại Hậu Giang

Ngày 05-08-2022

Ngày 03/8, Đoàn công tác do ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Hậu Giang về khảo sát thực tế phục vụ thẩm tra dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Tiếp Đoàn có bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Về tình hình thực hiện Luật Giao dịch điện tử năm 2005: Trong giai đoạn 2005 - 2022, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành hơn 20 Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch để triển khai các chương trình, quy hoạch, kế hoạch nhằm phát triển công nghệ thông tin nói chung và giao dịch điện tử nói riêng trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, góp phần xây dựng Chính quyền điện tử, hiện đại hóa hành chính, hướng tới Chính quyền số.

Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp được tỉnh đặc biệt quan tâm. Đến cuối năm 2021, tỉnh triển khai đồng bộ hệ thống một cửa điện tử toàn tỉnh trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và đã có gần 1.500 dịch vụ công mức độ 4, trong đó đã tích hợp 905 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia (đạt 62%). Qua 6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 phát sinh hồ sơ đạt 21%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3, 4 xử lý trực tuyến đạt 68%; tỉnh đang tiếp tục rà soát, nâng cấp để triển khai 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn phần trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và đồng bộ với Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh nhấn mạnh, Luật Giao dịch điện tử cùng với các luật chuyên ngành đã tạo cơ sở pháp lý để tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy giao dịch điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào cải cách hành chính. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu thực hiện chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, Luật Giáo dục đào tạo đã bộc lộ một số bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn cần được sửa đổi, bổ sung nên việc sửa đổi Luật Giao dịch điện tử năm 2005 là hết sức cần thiết.