Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Ngày 20-01-2021

Ngày 19/1, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; tổng kết Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 và Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có đồng chí Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Sau 10 năm thực hiện chiến lược và các Đề án nêu trên, kết quả đã có 63,03% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ THPT và tương đương; khoảng 1.000 người được bố trí, quy hoạch vị trí lãnh đạo trong tổ chức khoa học công nghệ; có 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục hướng nghiệp, đạt chỉ tiêu đề ra.

Từ năm 2011 đến nay, trung bình mỗi năm Việt Nam đưa được khoảng 80.000 đến 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có 70% là thanh niên. Doanh số cho vay hàng năm của Quỹ quốc gia về việc làm từ 2.200 đến 2.500 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 100.000 lao động, chủ yếu ở khu vực nông thôn, trong đó có khoảng 50% lao động trong độ tuổi thanh niên.

Có 500 Đội viên được tuyển chọn đều được đánh giá đủ điều kiện, tiêu chuẩn để cấp có thẩm quyền bố trí về xã công tác; bồi dưỡng được 14.330 cán bộ, công chức trẻ đạt 98% mục tiêu đề ra.

Tại Hậu Giang, từ năm 2011- 2020 Tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng chính sách, cơ chế thích hợp hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, nhất là ở những địa bàn khó khăn, hỗ trợ con em hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, đã giải quyết việc làm khoảng 75% thanh niên lao động nông thôn. Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở thành thị giảm từ 12,5% xuống còn dưới 4,4%; tỷ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn từ 16% xuống còn dưới 1,25%. Tỉnh rất quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ tri thức trẻ bằng việc đưa ra hàng loạt các chính sách đào tạo, thu hút, phát triển đội ngũ tri thức, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ sớm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 với các mục tiêu, chỉ tiêu đảm bảo phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về thanh niên...; thường xuyên quan tâm, phối hợp thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức; quan tâm giải quyết chế độ chính sách đối với đội viên sau khi kết thúc đợt công tác; hướng dẫn cụ thể việc bố trí, sử dụng Đội viên của Đề án tại các địa phương...

An Nhiên


Đang online: 1
Hôm nay: 26
Đã truy cập: 173661
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.