Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Tổ chức Bế giảng Lớp TCLLCT HC khóa 104, niên khóa 2019 - 2020 hệ không tập trung

Ngày 24-12-2020

Chiều ngày 17 tháng 12 năm 2020, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khoá 104 niên khóa 2019 - 2020 cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành tỉnh.

Đ/c Nguyễn Hiệp Trung - Phó Hiệu trưởng tặng Giấy khen cho học viên

 Tại buổi lễ, Chủ nhiệm lớp thông qua báo cáo tổng kết lớp. Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 104 khai giảng ngày 10/9/2019, hệ không tập trung. Lớp học trải qua quá trình học tập và rèn luyện hơn 12 tháng, trình độ nhận thức về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước từng bước được nâng lên; lập trường tư tưởng và thái độ chính trị của từng học viên được cng cố, khẳng định sâu sắc hơn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước.

Kết quả: 71/71 học viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp, trong đó: Loại giỏi có 15 học viên; loại khá có 49 học viên; loại trung bình có 07 học viên.   

Phát biểu bế giảng lớp, Đ/c Nguyễn Hiệp Trung - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập đúng đắn của học viên trong tự học, tự rèn luyện và đánh giá cao thành tích tập thể lớp. Đ/c Nguyễn Hiệp Trung đề nghị học viên tiếp tục phát huy tinh thần học tập, dù ở cương vị công tác nào phải giữ gìn, tu dưỡng đạo đức cách mạng, vận dụng sáng tạo kiến thức được học vào thực tiễn công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao.

Tại buổi Lễ bế giảng, Đ/c Nguyễn Hiệp Trung tặng Giấy khen cho 07 học viên đạt loại giỏi toàn khóa học và tặng giấy biểu dương 08 học viên đã có thành tích tốt trong hoạt động phong trào toàn khóa học./.

Song Hương(Trường chính Trị tỉnh Hậu Giang)


Đang online: 1
Hôm nay: 168
Đã truy cập: 122214
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.