Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của cơ quan phát triển Pháp (AFD)

Ngày 09-06-2022

Ngày 07/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa cùng các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tiếp và làm việc với Đoàn công tác của cơ quan phát triển Pháp (AFD) về dự án: Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.