Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Tiếp nhận và hướng dẫn sinh viên ngành Khoa học cây trồng Trường Đại học Cần Thơ thực tập cơ sở ngành

Ngày 25-02-2022

Trong thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học và giáo dục với nhiều Viện, Trường. Trong đó, thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Hậu Giang và Trường Đại học Cần Thơ được tỉnh chú trọng, với nhiều nội dung và công việc hợp tác thiết thực. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, khoa học và giáo dục tỉnh nhà. Căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương, vừa qua Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang) đã tiếp nhận 11 sinh viên ngành Khoa học cây trồng (Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ) đến thực tập cơ sở ngành tại Trung tâm từ ngày 21/02 đến ngày 12/03/2022.

Dựa vào kiến thức chuyên ngành và nội dung học phần Thực tập cơ sở ngành, sinh viên được tạo điều kiện tiếp cận và tìm hiều về điều kiện sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp tại Hậu Giang. Theo kế hoạch, sinh viện thực tập được bố trí tham quan các điểm sản xuất cây trồng chủ lực của tỉnh theo tiêu chuẩn VietGAP (mít, bưởi Da xanh), GlobalGAP (khóm, mãng cầu); thực hành chiết ghép và nhân giống cây ăn trái, cây dược liệu; thực hành trồng và chăm sóc cây trồng thực tế (táo, hoa hồng, rau cải,…); tìm hiểu và thực hành nuôi cấy mô thực vật, sản xuất chế phẩm vi sinh để ứng dụng thực tế vào sản xuất;….

A group of people outsideDescription automatically generated with low confidence

Sinh viên ngành Khoa học cây trồng K44 thực hành trồng cây trong nhà lưới tại Trung tâm

A group of people sitting at a table in a classroomDescription automatically generated with low confidence

Sinh viên ngành Khoa học cây trồng K44 được hướng dẫn nhận dạng sâu bệnh