Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thúc đẩy phát triển vùng ĐBSCL gắn với thực hiện quy hoạch tích hợp 

Ngày 02-08-2022

Ngày 1/8, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo chính sách bàn về “Phát triển ÐBSCL nhìn từ Quy hoạch tích hợp”. Đến dự có ông Nguyễn Thành Phong, UVBCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Lê Minh Hoan, UVBCH Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cùng dự có lãnh đạo các tỉnh, thành ÐBSCL, chuyên gia, viện, trường. Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang có ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Mã Thị Tươi, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.