Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai

Ngày 15-01-2021

1.Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (Không cấp GCN)

2.Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân

3.Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (đối với Chứng nhận quyền sử dụng đất)

4.Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (đối với Chứng nhận quyền sở hữu tài sản)

5.Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất


Đang online: 1
Hôm nay: 136
Đã truy cập: 173771
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.