Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường

Ngày 15-01-2021

1.Thủ tục đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

2.Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 1_ DK kh BVMT.pdf_20210115134159.pdf
2. 1_ Dang ky de an BVMT.pdf_20210115134159.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 130
Đã truy cập: 173765
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.