Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thư Mời Thầu

Ngày 17-11-2020

 Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường kính mời Qúy Công ty, nếu có nhu cầu thực hiện vui lòng gửi hồ sơ năng lực về Sở (theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, Số 3, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu vực 4, phường 5, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: 0293.3870789) để tiến hành thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định Luật Đấu thầu, thời gian chậm nhất trước 16 giờ ngày 18 tháng11năm 2020.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 4. TM thau.docx_20201117155505.docx

Đang online: 5
Hôm nay: 616
Đã truy cập: 326139
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.