Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Đề tài “Đánh giá tiềm năng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ở Hậu Giang: Hiện trạng và giải pháp đến năm 2030”

Ngày 25-02-2021

Thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Đề tài “Đánh giá tiềm năng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ở Hậu Giang: Hiện trạng và giải pháp đến năm 2030” do Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hương làm Chủ nhiệm và Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ làm Tổ chức chủ trì. Dự kiến nghiệm thu đề tài vào tháng 3 năm 2021.         

  1. Thông tin chung về nhiệm vụ:

      - Đề tài “Đánh giá tiềm năng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ở Hậu Giang: Hiện trạng và giải pháp đến năm 2030”.

      - Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 470.349.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi triệu ba trăm bốn mươi chín ngàn đồng). Trong đó,

      + Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 470.349.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi triệu ba trăm bốn mươi chín ngàn đồng).

      + Kinh phí từ nguồn khác (đối ứng): 0 đồng.

      - Thời gian thực hiện: 18 tháng, bắt đầu từ tháng 2/2019 đến hết tháng 7/2020 và được gia hạn đến hết tháng 12/2020.

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Thu Hương

- Thành viên tham gia thực hiện đề tài:

      + TS. Trần Đức Bình

      + TS. Lã Xuân Dung

      + TS. Trương Đức Linh

      + TS. Lưu Tường Oanh

      + TS. Phạm Trung Thành

      + TS. Nguyễn Hoàng Yến

+ ThS. Nguyễn Phương Thảo

      + ThS. Nguyễn Hồng Anh

      + CN. Võ Doãn Dụng

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

- Thời gian: Tháng 3 năm 2021

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

3.1. Về mức độ hoàn thành khối lượng công việc

Nội dung và sản phẩm đạt được theo yêu cầu đặt hàng:

- Báo cáo xử lý phân tích số liệu;

- Báo cáo lý luận chung về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo;

- Báo cáo đánh giá thực trạng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2004-2017;

- Bộ tiêu chí đánh giá mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Mô hình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phù hợp với đặc thù của tỉnh Hậu Giang;

- Cổng thông tin giao dịch điện tử cho doanh nghiệp, đơn vị ứng dụng mô hình.

- Báo cáo dự báo tình hình, nhu cầu khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn 2030;

- Báo cáo đề xuất, xây dựng kế hoạch, giải pháp định hướng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- Kỷ yếu Hội thảo khoa học;

- Báo cáo tổng kết đề tài;

- 01 bài báo “Tiềm năng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ở Hậu Giang: Hiện trạng và giải pháp đến năm 2030” đăng trên Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo.    

3.2 Về các yêu cầu khoa học và chỉ tiêu cơ bản của các sản phẩm KHCN

      Kết quả nghiên cứu của đề tài đã hệ thống hoá được cơ sở lý luận về khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các thuật ngữ có liên quan, mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là nguồn tư liệu hữu ích, mang ý nghĩa lý luận và có giá trị khoa học với việc làm rõ một số vấn đề lý thuyết tồn tại, đồng thời phát triển hoạt động nghiên cứu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Kết quả nghiên cứu cũng thể hiện được vai trò của khởi nghiệp đối với việc thúc đẩy phát triển toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

3.3 Những đóng góp mới của đề tài:

a. Về giải pháp khoa học - công nghệ:

Kết quả nghiên cứu đã cung cấp những đánh giá, phân tích về tình hình phát triển của các doanh nghiệp ở Hậu Giang, thực trạng xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của địa phương, đồng thời hệ thống hoá, phân tích đánh giá các chính sách có liên quan của tỉnh theo từng giai đoạn. Báo cáo là nguồn tư liệu hữu ích hỗ trợ các nhà quản lý xây dựng luận cứ cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Hậu Giang nói chung và xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Xây dựng mô hình hỗ trợ doanh nghiệp được thí điểm tại tỉnh Hậu Giang là một nội dung có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, thể hiện qua sự kết nối giữa các nhà khoa học và doanh nghiệp trẻ trong việc tìm ra giải pháp cho vấn đề, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với việc bán hàng qua các giao dịch trực tuyến.

                

Giao diện Website của mô hình

Sản phẩm mứt khóm và dưa chua củ hủ khóm - Đặc sản Cầu Đúc

b. Về phương pháp được sử dụng để thực hiện các nội dung trong đề tài:

Các phương pháp được sử dụng để thực hiện các nội dung như sau:

- Phương pháp thống kê;

- Phương pháp điều tra bằng hỏi định lượng;

- Phương pháp phân tích mức đọ trưởng thành của hệ sinh thái khởi nghiệp (Startup Community Maturity Model – SCMM);

- Phương pháp phân tích PESTEL;

- Phương pháp phỏng vấn sâu;

- Phương pháp dự báo.

c. Những đóng góp mới khác:

Nghiên cứu có những đóng góp về giá trị lý luận và thực tiễn về vấn đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cung cấp bức tranh về thực trạng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Hậu Giang, cũng như xác định những tiềm năng có thể phát triển và những hạn chế phải khắc phục trong quá trình xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh theo mục tiêu của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghiên cứu cũng mở ra những phương hướng, đề xuất đóng góp tích cực cho việc xây dựng hệ thống chính sách, pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ở tỉnh Hậu Giang. Cổng thông tin điện tử xây dựng cho 01 cơ sở sản xuất kinh doanh có ý tưởng nổi bậc ở Hậu Giang nhằm hỗ trợ đơn vị tiếp cận với công nghệ thông tin cũng như mở rộng kênh bán hàng, quảng cáo truyền thông thương hiệu cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh./.

                                                                                                         NgcThu


Đang online: 1
Hôm nay: 247
Đã truy cập: 221539
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.