Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Đề tài “Xác định tiềm năng sản xuất điện mặt trời tỉnh Hậu Giang”

Ngày 10-01-2022

Thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Đề tài “Xác định tiềm năng sản xuất điện mặt trời tỉnh Hậu Giang” do Tiến sĩ Trần Văn Tấn làm Chủ nhiệm và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang làm Tổ chức chủ trì. 

Description: http://greenidvietnam.org.vn/app/webroot/app/webroot/upload/admin/images/pin%20MT%201.png

  Cấu tạo của tấm PV cắt lớp 

                                                     

1. Thông tin chung về nhiệm vụ:

          - Đề tài “Xác định tiềm năng sản xuất điện mặt trời tỉnh Hậu Giang”.

          - Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 354.751.000 đồng (Ba trăm năm mươi bốn triệu bảy trăm năm mươi mốt ngàn đồng). Trong đó,

          + Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 354.751.000 đồng (Ba trăm năm mươi bốn triệu bảy trăm năm mươi mốt ngàn đồng).

          + Kinh phí từ nguồn khác (đối ứng): 0 đồng.

          - Thời gian thực hiện: 18 tháng, bắt đầu từ tháng 12/2019 đến hết tháng 5/2021 và được gia hạn đến hết tháng 11/2021.

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Tấn

- Thành viên tham gia thực hiện đề tài:

          + TS. Nguyễn Huỳnh Phước

          + TS. Nguyễn Minh Hòa

          + TS. Đỗ Nguyễn Duy Phương

          + ThS. Nguyễn Lệ Phương

          + ThS. Cao Thanh Lưu

          + ThS. Huỳnh Thị Thanh Liễu

          + ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Ngân

          + CN. Thạch Ngọc Mai

          + KS. Thái Minh Thư

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

- Thời gian: Tháng 01 năm 2022

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

3.1 Về mức độ hoàn thành khối lượng công việc

Nội dung và sản phẩm đạt được theo yêu cầu đặt hàng:

- Báo cáo tổng kết đề tài.

- 10 báo cáo chuyên đề.

- Bản đồ Quy hoạch nhà máy điện mặt trời tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và tầm nhìn 2030.

- 03 bài báo quốc tế (vượt 01 bài).

- Đào tạo 01 Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện.

3.2 Về các yêu cầu khoa học và chỉ tiêu cơ bản của các sản phẩm KHCN

Từ kết quả nghiên cứu có thể kết luận là nhiệt độ tấm PV cao hơn nhiệt độ môi trường khoảng 200C và nhiệt độ ngày giảm theo hàm của khoảng cách từ nhà máy. Nghiên cứu đã xác định được 04 vị trí để đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời với quy mô công suất là 50 MW cho mỗi nhà máy. Thêm vào đó, khi có đường đi trong dự án sẽ làm giảm nhiệt độ cục bộ của dự án, từ đó có thể xây dựng nhà máy điện mặt trời quy mô lớn mà không bị hiện tượng đảo nhiệt nếu bố trí các đường đi trong dự án phù hợp. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy hiện tượng “đảo nhiệt” là không đáng kể và có tác động không lớn đến môi trường xung quanh và chất lượng sống của người dân và hệ sinh thái khu vực lân cận.